test
måndag, 24 juni, 2024
måndag, juni 24, 2024

Svenska forskare utvecklar nytt snabbtest för corona

En grupp med svenska forskare vid Linnéuniversitetet är i färd med att utveckla ett nytt snabbtest för Covid-19. Testet skall kunna ge ett exakt och detaljerat svar på endast 15 minuter och ge information inte bara om personen har antikroppar mot coronaviruset, men också om hur dennes immunförsvar kommer att reagera mot coronavaccin.

Det är ett team med forskare vid Linnéuniversitetet som tillsammans med bioanalysföretaget Attana utvecklar ett nytt och högeffektivt antikroppstest som kommer ge unik och detaljerad information om en persons immunförsvar utöver att dessutom kunna fastställa om man har en coronavirusinfektion eller har haft det.

– Vår vision är en generell diagnostiskplattform som inte bara är aktuellt just nu, under den rådande pandemin, utan även fyller ett stort syfte i framtiden, säger Teodor Aastrup, VD på Attana, i ett pressmeddelande.

Revolutionerande metod

Forskargrupperna, under ledning av Ian Nicholls och Per Nilsson från Linnéuniversitet samt Teodor Aastrup från Attana, utvecklar och utvärderar just nu en ny diagnostikplattform med namnet AVA (Attana Virus Analytics). Man har gjort tester genom serum-, plasma- och helblodsanalyser för att undersöka individers immunförsvarsrespons gentemot SARS Cov-2 och bakterien Clostridium tetani som kan orsaka stelkramp.

Förutom att kunna genomföra ett flertal olika former av analyser av en individs generella immunförsvar är det specifikt kring Covid-19 som metoden är effektiv. Ett enkelt blodprov kan ge ett snabbt och säkert svar på om en person har Covid-19 men än mer intressant är att man även kommer kunna avgöra hur personens immunförsvar reagerar mot vacciner. Något som i sin tur i teorin kan innebära att man därmed kan minska riskerna för allvarligare biverkningar.

– Tack vare den här nya plattformen får vi ett mer exakt verktyg för att mäta mängd och typ av antikroppar. Man kommer att kunna mäta att antikroppar finns och hur väl de fäster till Covid-19. Det här kan bland annat hjälpa till att avgöra vem som behöver vaccineras och hur bra en individ svarar på vaccinationen, säger Ian Nicholls, professor i kemi vid Linnéuniversitetet i pressmeddelandet.

Testets förmåga att även avgöra människors reaktioner på olika bakteriella infektioner förutom virus gör att det kan få en stor framtida användning inom medicinsk verksamhet.

– Vi på Attana ser fram emot att fortsätta detta givande samarbete med Linnéuniversitetet för att fortsätta utforska och utveckla vår unika tekniks möjliga applikationer inom diagnostik. Vår vision är en generell diagnostiskplattform som inte bara är aktuellt just nu, under den rådande pandemin, utan även fyller ett stort syfte i framtiden, säger Teodor Aastrup, VD på Attana.

Senaste