måndag, 27 maj, 2024
måndag, maj 27, 2024

SVT anklagas för att mörka att muslimer hotat begravningschef

Ett nyhetsinslag från SVT om en begravningschef som utsatts för hot och aggressivt beteende, efter att en gravsättning inte kunnat ske tillräckligt snabbt, har fått stark kritik. Många menar att det är uppenbart att muslimer ligger bakom hotet, eftersom att en gravsättning inom islam ska ske helst inom 36 timmar, något som SVT valt att inte ta upp i nyhetsinslaget. När Insikt24 sökte reportern som gjort inslaget hänvisar hon till redaktionschefen som i sin tur svarar undvikande.

I ett nyhetsinslag hos SVT uppmärksammas det att en begravningschef i Eskilstuna utsatts för hot och aggressivt beteende. Anledningen var att anhöriga blivit arga över att en gravsättning inte kunde hållas så snabbt som de velat. I samband med att begravningschefen berättat detta ska en anhörig greppat tag i en brandsläckare, samtidigt som andra anhöriga stått och skrikit. Begravningschefen säger också att det har blivit mycket vanligare med hot från anhöriga.

Begravningschefen berättar även i inslaget hur det har blivit väldigt vanligt med att personer kräver att gravsättningar ska ske snabbt. På kyrkogården i Eskilstuna som inslaget utspelar sig på är målet att en gravsättning ska kunna ske inom fem arbetsdagar. Begravningschefen förklarar att det är svårare med snabba gravsättningar under vintertid på grund av tjäle som uppstår, vilket gör att man måste värma marken innan man kan börja gräva för en gravsättning. I slutet av SVT:s artikel till inslaget nämns att Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund anser att man bör kunna genomföra en gravsättning inom 48 timmar.

SVT:s artikel och nyhetsinslag har fått stark kritik. Framförallt riktade personer kritik i kommentarsfältet under den f.d. riksdagsledamoten Hanif Bali tweet om saken. Kritiken rörde främst att SVT aldrig nämner något samband mellan påskyndande gravsättningar och islam. Inom islam ska gravsättningar nämligen ske inom helst 36 timmar men allra senast 48 timmar och det är endast jordbegravning som gäller, då kremering är förbjudet enligt religionen. En del menar att detta tyder på att det är muslimer som hotat begravningschefen i det aktuella fallet. Detta eftersom att anledningen till det hotfulla och aggressiva beteendet var att anhöriga ansåg att gravsättningen inte kunde ske tillräckligt snabbt. Även Hanif Bali antyder detta i sin tweet.

Skärmdump från Hanif Balis Twitter.

När Insikt24 sökte SVT:s reporter Amanda Saveland som gjort nyhetsinslaget, ville hon inte svara på frågor om kritik som inslaget fått på grund av utlämnandet av kopplingen mellan snabba gravsättningar och islam. I stället hänvisar SVT:s reporter till redaktionschefen för SVT Sörmland som är Lena Michanek.

Lena Michanek svarar via e-post: ”Jag vet inte vem eller vilka som ligger bakom de hot som begravningschefen talar om, det framgår inte av den anmälan som gjorts till Arbetsmiljöverket. Inte heller någon motivbild utöver tempot.

Det begravningschefen lyfte fram i intervjun som bakomliggande orsak var att det idag ställs mer krav på att saker ska gå snabbt generellt i samhället. Några andra kopplingar gjorde han inte.” Något svar på varför inga kritiska frågor ställdes och varför ingenting om muslimernas gravskick nämndes i artikeln får vi dock inte.

Artikeln har uppdaterats.

Senaste