måndag, 27 maj, 2024
måndag, maj 27, 2024

Natur

Stora Mosse är Sveriges största myrområde

Populärt att besöka på grund av bland annat fågellivet

Naturvårdsverket redovisade bättre tider för hotade arter och att ytterligare 70 000 hektar skog skyddas

Sverige fick under 2019 181 nyinrättade naturreservat och den totala ytan av naturreservat ökade genom det med 45 000 hektar. Det innebär att ännu...

Senaste