test
måndag, 24 juni, 2024
måndag, juni 24, 2024

Trump tillkännager nytt fredsavtal mellan Israel och Marocko – fjärde fredsavtalet i Mellanöstern

På torsdagen förra veckan tillkännagav president Donald Trump att Marocko som det fjärde landet i Mellanöstern och Afrika kommer att upprätta diplomatiska förbindelser med Israel under hans presidentskap.

Trump twittrade: ”Ännu ett historiskt genombrott i dag! Våra två stora vänner Israel och Konungariket Marocko har enats om fulla diplomatiska förbindelser – ett massivt genombrott för fred i Mellanöstern!”

Fredsavtalet mellan Marocko och Israel är det senaste i en rad fredsavtal i Mellanöstern som Trumpadministrationen har lett de senaste månaderna. I augusti tillkännagav Trump ett fredsavtal mellan Israel och Förenade Arabemiraten, kallat ”Abrahamavtalet”. I september meddelade Trump att Bahrain också gick med i fredsavtalet med Israel, och i oktober tillkännagav Trump Sudan som ett tredje land som anslöt sig till ett fredsavtal med Israel.

Associated Press rapporterade att Trumps svärson och rådgivare Jared Kushner sade: ”Detta är ett viktigt steg framåt för folket i Israel och Marocko. Det ökar Israels säkerhet ytterligare, samtidigt som det skapar möjligheter för Marocko och Israel att fördjupa sina ekonomiska band och förbättra livet för sina folk.”

Nyhetssiten Axios rapporterade också att Kushner sade att avtalet mellan Israel och Marocko kommer att innebära att de två nationerna återupptar officiella kontakter, tillåter israeliska flygbolag att använda marockanskt luftrum, och att man börjar med direktflyg mellan länderna.

Trump meddelade också att USA hade undertecknat ett tillkännagivande som erkänner Marockos suveränitet över Västsahara.

Trump twittrade: ”I dag undertecknade jag ett tillkännagivande som erkänner Marockansk suveränitet över Västsahara. Marockos seriösa, trovärdiga och realistiska autonomiförslag är den enda grunden för en rättvis och varaktig lösning för långvarig fred och välstånd!”

Trump tillade: ”Marocko erkände USA 1777. Det är således passande vi erkänner deras suveränitet över Västsahara.”

Trumps fullständiga tillkännagivande om Marockos suveränitet över Västsahara lyder:

”Förenta staterna bekräftar, som tidigare administrationer har lovat, sitt stöd för Marockos autonomiförslag som den enda grunden för en rättvis och varaktig lösning på tvisten om Västsaharas territorium. Därför erkänner Förenta staterna från och med i dag den marockanska suveräniteten över hela Västsaharas territorium och bekräftar sitt stöd för Marockos seriösa, trovärdiga och realistiska autonomiförslag som den enda grunden för en rättvis och varaktig lösning på tvisten om Västsaharas territorium. Förenta staterna anser att en oberoende Sahrawistat inte är ett realistiskt alternativ för att lösa konflikten och att verklig autonomi under marockansk suveränitet är den enda genomförbara lösningen. Vi uppmanar parterna att utan dröjsmål delta i diskussioner genom att använda Marockos autonomiplan som den enda ramen för att förhandla fram en ömsesidigt godtagbar lösning. För att underlätta framsteg mot detta mål kommer Förenta staterna att uppmuntra ekonomisk och social utveckling med Marocko, även på Västsaharas territorium, och för detta ändamål kommer vi att öppna ett konsulat inom Västsaharas territorium, i Dakhla, för att främja ekonomiska och affärsmässiga möjligheter för regionen.

Därför förkunnar jag, DONALD J. TRUMP, president i USA, nu på grund av den makt som tillhör mig enligt konstitutionen och lagarna i USA, härmed att USA erkänner att hela Västsaharas territorium är en del av Konungariket Marocko.”

Senaste