måndag, 27 maj, 2024
måndag, maj 27, 2024

Upprörda känslor under senatsutfrågning av Silicon Valley-VD:ar

Under onsdagen utfrågades tre VD:ar för några av världens mäktigaste bolag på internet, Mark Zuckerberg från Facebook, Sundar Pichai från Google och Jack Dorsey från Twitter av USA:s senat. Trots olika uppfattningar hos Demokrater och Republikaner var båda sidor kritiska mot företagen.

De verkställande direktörerna attackerades för ett antal av sina metoder, inklusive att censurera tweets och andra inlägg från konservativa utan att blockera innehåll från liberaler och utländska diktatorer, och för att bidra till nedgången för lokala tidningar och programföretag.

Medan Zuckerberg, Pichai och Dorsey gjorde sitt bästa för att framstå som ångerfulla och samarbetsvilliga vid utfrågningen — som genomfördes via videokonferens på grund av coronapandemin — så var de flesta närvarande senatorerna starkt kritiska.

Den demokratiska senatorn Jacky Rosen, sammanfattade kommitténs inställning i en kritisk kommentar till företagen när hon sade till VD:arna: ”Det handlar inte om vad ni kan eller inte kan göra. Det handlar mer om vad ni kommer eller inte kommer att göra.”

Kommitténs ordförande, den republikanske senatorn Roger Wicker, och andra republikaner tog upp Twitters beslut att censurera en avslöjande artikel i New York Post som rapporterade om olika mejlkorrespondenser som påstods vara från Hunter Biden, son till den demokratiska presidentkandidaten Joe Biden.

Mejlen handlade om Hunters utländska affärer och påstådda åtgärder för att påverka sin far – då vicepresident i USA – på uppdrag av de utländska företagen. Joe Biden har förnekat att några oegentligheter har förekommit.

Wicker hävdade att det rådde en uppenbar dubbelmoral av selektiv censur, och jämförde oviljan hos de sociala medierna att tillåta en bred spridning av New York Times artiklar med spridningen av president Trumps deklarationer. Detta står i skarp kontrast till Twitters och Facebooks ansträngningar för att undertrycka negativa rapporter om Hunter Biden, påpekade han.

En nyckelfråga inför utskottet och kongressen är Sektion 230 i Communications Decency Act från 1996, som ger ett enormt värdefullt skydd mot stämningar för sociala medieföretag. Sektion 230 säger att sociala medieföretag inte kan hållas juridiskt ansvariga för material som publiceras på deras webbplatser – till skillnad från utgivare av tidningar, tidskrifter och böcker, som kan stämmas för ärekränkning ifall de publicerar vissa typer av falsk information.

Tanken bakom Sektion 230 är att webbplatser som Facebook, Twitter och Google är besläktade med digitala anslagstavlor, så kallade bulletin boards, där vem som helst kan lägga upp material, med vissa undantag som pornografi. Men när webbplatserna censurerar eller redigerar inlägg blir de mer som traditionella utgivare, som väljer och redigerar vad de publicerar och är ansvariga för innehållet.

Senatorn Ted Cruz var upprörd under utfrågningen och sade att Google är ett av de mäktigaste företagen i världen. Han kallade Twitters beteende det ”mest flagranta” av alla de stora teknikbolagen och han kunde inte dölja sitt förakt när Twitters VD Dorsey vägrade att erkänna att företaget har makten att påverka valutgången.

Facebooks VD Mark Zuckerberg och Twitters VD Jack Dorsey hade svårt att namnge en enda liberal person eller organisation som har censurerats av deras plattformar under senatsutfrågningen.

Twitter och Facebook har båda anklagats för partiskhet mot konservativa, så den republikanske senatorn Mike Lee, bad Zuckerberg och Dorsey att nämna ”en enda högprofilerad person eller organisation med en liberal ideologi” som har censurerats eller hade fått åtgärder vidtagna mot dem.

”Jag kan skaffa er en lista på detta men det finns säkert många exempel som dina demokratiska kollegor motsätter sig när… en faktagranskare flaggar något som falskt om de inte håller med om det, eller, um…”, sade Zuckerberg innan han avbröts.

”Jag förstår det, jag vill bara vara tydlig, jag frågar dig om du kunde nämna en högprofilerad liberal person eller företag som ni har censurerat” sade Lee. ”Jag vill bara ha ett namn, en person eller en organisation.”

Zuckerberg kunde inte svara på frågan och sade till Lee att han behövde tid att fundera på det.

”Men det finns säkert många frågor på båda sidor av det politiska spektrumet där folk tycker att vi gör modereringsbeslut som de inte håller med om”, sade Zuckerberg vidare.

Lee påpekade sedan att de flesta personer närvarande på utfrågningen lätt skulle kunna identifiera högprofilerade konservativa som har censurerats innan han bollade frågan vidare till Twitters VD.

”Tja, vi kan tillhandahålla en uttömmande lista, men återigen, vi känner inte till den politiska läggningen hos våra användare”, sade Dorsey.

”Jag ber inte om en uttömmande lista, jag ber om ett enda exempel. Bara en individ, en organisation”, sade Lee igen.

”Vi har vidtagit åtgärder gällande tweets från ledamöter i Representanthuset för falsk valinformation”, svarade Dorsey.

”Kan du ange namn och exempel?”, frågade Lee.

Men Dorsey kunde inte från minnet namnge några demokratiska ledamöter av kongressen som hade censurerats av Twitter.

”Jag skall skaffa fram dessa namn till er”, sade han.

Facebook VD Mark Zuckerberg sade vidare under utfrågningen att han ”inte var medveten” om att den Facebookchef som ansvarar för valintegriteten tidigare har arbetat som politisk rådgivare till förre vicepresidenten Joe Biden.

”Min uppfattning är att den person som ansvarar för integriteten och säkerheten gällande valet på Facebook är en före detta anställd av Joe Biden, finns det någon nära förknippad med president Trump med samma roll på Facebook?” frågade senator John Thune, Zuckerberg. ”Hur reagerar ni alla på argumentet att det inte finns tillräcklig balans vad gäller politisk uppfattning eller mångfald i era företag, och hur hanterar ni den brist på förtroende som det skapar bland konservativa?”

”Jag tror att ha balans är värdefullt, och vi försöker ha det”, svarade Zuckerberg. ”Jag är inte medveten om exemplet som du nämner gällande någon som ansvarar för denna process och som arbetade för Biden i det förflutna, så vi kan följa upp det.”

Den Atlantic Council-anslutna Anna Makanjus CV nämner henne både som policyansvarig och som juridisk expert på Facebook ”där hon leder arbetet med att säkerställa valintegriteten på plattformen” och som en tidigare särskild politisk rådgivare till Biden för Europa och Eurasien. Facebook samarbetade med Atlantic Council inför valet 2018 för att ”öka sina valsäkerhetsinsatser”, rapporterade Washington Examiner.

Demokraterna klagade på tonläget och tidpunkten för utfrågningen, och hävdade att det handlade om ”valpolitik” i elfte timmen av ett hett omtvistat val. Den demokratiska senatorn Maria Cantwell argumenterade istället för en bredare diskussion, inklusive effekterna av de stora teknikbolagens skadliga inverkan på lokala tidningar och etermedia. Hon efterlyste också en granskning av rysk och annan utländsk inblandning i valet. Detta var ett tema som också togs upp av andra senatorer.

Bland de mindre frågor som togs upp fanns användarnas integritet, öppenhet, antitrustfrågor och effekterna av Facebook, Twitter och Google på reklammarknaden.

Utöver detta noterade utfrågningen en växande paradox i debatten om regleringen av teknikbolagen. Traditionellt brukar Republikanerna vara för en så liten regleringen som möjligt av en verksamhet, medan Demokraterna är för mer reglering. Men det verkar ha förändrats, åtminstone när det gäller debatten runt Sektion 230.

Senaste