söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Ursula von der Leyen: EU skall utse en ”antirasismsamordnare”

Ursula von der Leyen har hållit sitt första tal till unionen. För henne var det ett tillfälle att tillkännage en ”handlingsplan” mot rasism och hatbrott.

Onsdagen den 16 september redogjorde Ursula von der Leyen för sina prioriteringar för EU-medlemsstaternas framtid. Som första kvinna att leda kommissionen underlät hon inte att betona att Europeiska unionen inte kommer att kompromissa om det bistånd som skall ges till migranter, och inte heller om morgondagens Europa som kommer att vara ”verkligt antirasistiskt”.

Hälsa, arbete, klimat, Turkiet, Brexit … var några av de andra nyckelpunkterna, bland annat en ”handlingsplan” för ett antirasistiskt Europa.

Enligt uppgifter som den franska kvällstidningen Le Soir rapporterat kommer Ursula von der Leyens ”handlingsplan” att rikta in sig på rasism och ”hatbrott, oavsett om den är baserad på ras, religion, kön eller sexualitet”.

Under sitt anförande sade hon att ”det nu är dags att bygga upp en verkligt antirasistisk union – genom att fördöma rasism, men också genom att vidta åtgärder”. Enligt hennes tal, som Le Soir återgav, vidhöll hon att ”lagar om jämlikhet mellan raser” skulle stärkas ”där det fortfarande finns luckor kvar”.

Hon lovade vidare att använda EU:s budget ”för att bekämpa diskriminering på områden som sysselsättning, bostäder eller hälso- och sjukvård”. Slutligen garanterade Europeiska kommissionens ordförande att ”utbildning och kunskap om rasismens historiska och kulturella orsaker” skulle uppdateras.

EU kommer att stå upp mot ”omedvetna fördomar, oavsett om de kommer från medborgare, institutioner eller till och med algoritmer”. Hon tillkännagav också en ny post inom EU: den ”allra första antirasismsamordnaren” som kommissionen skall utnämna ”för att ge denna fråga prioriterad uppmärksamhet”.

När det gäller frågan om migranter förblev hon omedgörlig: ”Att rädda liv är inte förhandlingsbart”, förklarade EU-kommissionens ordförande.

Senaste