Free Porn
xbporn
tisdag, 16 juli, 2024
tisdag, juli 16, 2024

USA släpper en miljoner tunnor olja om dagen från den strategiska reserven

I ett försök att lindra oljekrisen kommer president Biden för att frigöra en miljon tunnor olja från den strategiska reserven om dagen under sex månaders tid. Man kommer också att satsa på att bygga upp egen produktion av strategiska mineral och metaller meddelades det på en presskonferens idag.

USA:s strategiska oljereserv på 568 miljoner tunnor olja, ungefär 90 000 miljoner liter, förvaras på fyra olika ställen i USA och den kan distribuera upp till fyra miljoner tunnor om dagen. Biden har nu beordrat att en miljon tunnor ska tillhandahållas till den civila marknaden varje dag de närmaste sex månaderna. Bidenadministrationen har också försökt få Saudiarabien och andra allierade att öka produktionen men hittills utan nämnvärda resultat. Om sex månader kommer USA:s oljereserv att ha minskat med en tredjedel om planen fullföljs fullt ut.

USA:s totala oljekonsumtion ligger på 17 till 19 miljoner tunnor olja per dag så åtgärden kan bara marginellt påverka drivmedelspriserna, kritikerna menar att man också måste avskaffa den federala punktskatten på drivmedel. Framförallt menar man att åtgärder för att producera mer olja också behövs efter att produktionen sjunkit markant sedan 2020 när oljeindustrin ställde in sig på Biden som president med åtföljande restriktioner för oljeutvinning och transport i nya pipelines. Under Trump ökade oljeutvinningen från 8,5 till över 13 miljoner tunnor per dag. Efter att ha sjunkit till under 10 miljoner tunnor klättrar produktionen nu sakta uppåt och ligger nu på 11,2 miljoner tunnor per dag.

De höga bränslepriserna driver på inflationen i USA som nu är den högsta sedan 1983 på över fem procent. President Biden skyllde detta på oljebolagen och sade att man kommer att införa straffavgifter för de oljebolag som leasar federal mark för oljeutvinning utan att producera. Oljeindustrin slår dock tillbaka och säger att det beror på en fientlig politik mot oljeutvinning. Stora och små projekt i sektorn har sedan Biden tillträdde stoppats av miljöskäl.

Man tillkännagav också att man genom att använda Defense Production Act har för avsikt att öka den inhemska produktionen av strategiska material som nickel, litium, kobolt och grafit som behövs för att tillverka batterier. Exakt hur det ska gå till är ännu inte känt men tillkännagivandet ledde till att företag som är inblandade i brytning och förädling av dessa råvaror steg kraftigt på börsen. Under presskonferensen försökte en del reportrar att få svar på frågor om Hunter Bidens laptop, men presstalesmannen Jen Psaki vägrade att besvara dem.

Senaste