måndag, 15 april, 2024
måndag, april 15, 2024

Biden kommer återigen ställas mot Trump

Det står nu klart att Trump kommer att ställas mot Biden i nästa års presidentval. Ingen annan kandidat på vare sig republikanskt eller demokratiskt håll kommer att kunna bygga upp ett tillräckligt starkt varumärke för att ha någon chans. Utgången i denna kamp förblir oviss, men Trump är att föredra framför Biden. Detta gäller särskilt för den som önskar fred i världen.

Jag vågar nu, med i stort sett fullständig säkerhet, säga vilka två kandidater som kommer stå mot varandra i det amerikanska presidentvalet 2024. Det blir en repris på 2020 års val: Joe Biden kommer ställas mot Donald Trump.

Vem som skulle bli den demokratiske kandidaten har länge stått klart. Det finns inte någon seriös process inom det demokratiska partiet för att vaska fram en utmanare till en sittande president. Alltså blir det Joe Biden som blir Demokraternas kandidat.

Det enda möjliga frågetecknet har rört Bidens hälsa, men det är knappast så att mindre felsägningar eller andra svaghetstecken är nog för att stoppa en kandidatur. Så länge vi inte ser en fullständig sammanklappning torde det vara en större risk för Demokraterna att släppa fram ett oprövat kort. Att han ställer upp för omval är i sig en indikation på att hans hälsa är tillräcklig för att klara av uppdraget.

Större frågetecken har funnits kring Donald Trump. Redan det faktum att han förlorat en gång mot Biden kan anföras som argument mot honom. Det låter sig också sägas att hans det finns andra kandidater som bättre skulle kunna tilltala mittenväljare än Trump. Kanske skulle en ung kandidat fungera som motvikt mot den ålderstigne Biden?

Allt detta är dock helt teoretiskt. I praktiken är det mycket svårt för en kandidat att bli tillräckligt känd för att utmana en person med det slags följarskara som Trump har. Trump, idealtypen för det slags ledarskap som Max Weber kallade karismatiskt, har likt en modern Caesar obrottsligt lojala följare som oavsett andra kandidaters eventuella kvalitéer kommer stödja Trump.  

Någon kandidat som väcker motsvarande intresse har knappast visat sig. Floridas skicklige guvernör Ron DeSantis, som i vissa avseenden har en liknande politisk profil som Trump, kan inte skapa en motsvarande kult, vilket skulle vara nödvändigt för att utmana Trump. För det går inte att vinna ett primärval, där endast mer engagerade människor deltar, genom att appellera till ljumma mittenväljare. DeSantis hade förmodligen gjort bra ifrån sig i ett faktiskt presidentval, men kommer med all sannolikhet inte ha skuggan av en chans i primärvalet, då han ställs mot Trumps mest hängivna anhängare.

Det som dock uppenbart vänt spelet till Trumps favör, som gjort honom till ohotad segrare i det kommande primärvalet, är den politiserade rättsprocess som nu pågår mot Trump. Trump åtalas för att ha försökt att omkullkasta valet 2020. Det enda egentliga skälet som anförs tycks vara att han framhärdade i att han besegrats medelst valfusk. Detta gör att Trump nu ständigt kommer i fokus, men också att han får allas sympatier.

En mycket stor del av republikanernas väljare delar enligt opinionsundersökningar Trumps syn på valfusk, men också de som inte gör det torde se det orimliga i processen. Ett felaktigt påstående kan i sig inte vara tillräckligt för att ställa en politiker inför rätta. Hela processen är helt uppenbart en politisk skådeprocess som saknar varje rimlighet. Den som stödjer processen stödjer därmed USA:s förvandling till en bananrepublik och uppfattar det som rimligt att politiker ställs inför rätta av politiska skäl. Varje anständig människa måste stödja Trump i detta.

Allt talar alltså för att Trump återigen kan fira triumfer i det republikanska primärvalet. Men kommer han ha någon chans att vinna? Det finns både sådant som talar för och emot.

Trump har förvisso drag som kan skrämma mittenväljare – hans lynniga sätt och hans tal om valfusk kunde anföras. Men Biden synes inte direkt vara ett starkt kort. Vid sidan av att han nu företräder ett parti som alla vita väljare borde uppfatta som anti-vitt och därmed inte kunna överväga, så bör han hållas räkning för att han tillträde presidentposten under en fredsperiod, medan vi nu lever under en krigsperiod.

Detta tangerar vad som kunde uppfattas som Trumps styrka. Trump lyckades, även om många tyckte att han sprang Israels ärenden och allierade sig med det militärindustriella komplexet, bibehålla freden i världen. Med en annan president hade kanske konflikten med Rysslands ägt rum flera år tidigare. Om Trump fortfarande hade varit president hade den ukrainska tragedin mycket väl kunnat undvikas.

Det är ännu högst oklart hur Trumps presidentvalskampanj kommer se ut, men en väg han skulle kunna välja vore att bli fredens presidentkandidat. Oavsett övriga brister skulle detta, efter halvtannat år av krigshets, kunna bli en insats av världshistoriska proportioner.   

Senaste