söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Éric Zemmour yttrar sig om Ukrainakrisen

Den nationalistiske presidentkandidaten Éric Zemmour yttrar sig i ett kraftfullt tal om Ukrainakrisen. Han fördömer tydligt Rysslands attack, samtidigt som han betonar Natos ansvar för vad som inträffat.

Éric Zemmour har seglat upp som en stark utmanare till Marine le Pen om de nationalistiska rösterna i vårens presidentval. Han utmärker sig bland annat genom högstämda, ideologiska tal.

I ett nytt tal fördömer han Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt betonar han i sitt balanserade anförande Västvärldens fatala roll i att eskalera situationen, genom att över huvud taget inte förstå vilket hot Natos utvidgning utgör för Ryssland.

Han menar att det inte är för sent för freden, att Frankrike i själva verket skulle kunna inta en ledande position i att medla mellan stormakterna. Han föreslår vidare som en fredsskapande åtgärd att ett nytt avtal borde upprättas, där det uttryckligen sägs att NATO inte skall utvidgas ytterligare österut.

Senaste