test
söndag, 14 juli, 2024
söndag, juli 14, 2024

Exakt24 insikt vill erbjuda ett annat perspektiv

Exakt 24 insikt vill inte vara etablissemangets internopposition, utan vill erbjuda ett annat perspektiv. Vi vill erbjuda kvalificerad systemkritik och ta upp frågor, infallsvinklar och berättelser som saknas i så kallad etablerad media. Tillträdande chefredaktör Simon O. Pettersson reflekterar över sitt nya uppdrag.

De senaste veckornas mediediskussion har i hög grad fokuserat på den nya, ”liberalkonservativa” nättidningen Bulletins sammanbrott. Det har varit hårda ord från läckta redaktionsmöten, skarpt formulerade avgångsbrev och till och med bråk i Sveriges Radios direktsändning. Det går att se det som rent personliga konflikter, ett exempel på bristande personkemi. Men jag tror att det finns en djupare poäng att ta med sig.

Vad gjorde Per Gudmundson och Ivar Arpi intressanta? Varifrån kommer deras stora berömmelse? Svaret är att de stack ut i etablissemangets egna kanaler, att de ställde obekväma frågor och pekade på motsägelser i den rådande diskursen. Men de erbjöd aldrig något verkligt annorlunda, förespråkade aldrig ett reellt alternativ. När de nu skulle ta steget ut och göra sin egen tidning, förväntade sig många att de skulle gå ett steg längre, att de skulle börja formulera ett alternativ till den liberala hegemonin. Effekten blev närmast den motsatta, att de ytterligare skulle markera sin tillhörighet till etablissemanget, exempelvis genom krystade beskyllningar mot Donald Trump om ”landsförräderi” och ”uppvigling mot statsmakten”. Straffrättsliga påståenden som är bevisligen felaktiga.

Om en alternativ mediepublikation ska vara intressant, måste den försöka utforska andra narrativ än de som formuleras i så kallad etablerad media. I vår tids stora konflikter, till exempel den mellan nationalism och globalism, finns det grundläggande perspektiv som inte belyses. Den invandringskritik som finns i etablerade medier rör ofta relativt perifera frågor som invandringens kostnader eller ”misslyckad integration”, medan fundamentala frågor som ett folks rätt till sitt eget land inte tas upp till seriös behandling. Att makt flyttas över till transnationella organisationer och globala företag diskuteras endast undantagsvis.

I etablerad media finns det en tendens till flockmentalitet. När ett visst narrativ gäller publiceras endast artiklar som stödjer narrativet, det gäller såväl på nyhets- som på ledarplats. Ett exempel på detta är metoo-drevet, där media unisont, utan någon som helst kritisk diskussion, publicerade påståenden om sexuella trakasserier. Det gavs bilden att hela samhället genomsyrades av sexuella trakasserier. Ingen ställde frågan om det kunde finnas överdrivna eller falska anklagelser. Än mindre fördes någon fördjupad etisk diskussion om vårt samhälles värderingar, då en sådan skulle kunna riskera att ifrågasätta den feministiska utgångspunkten och också ställa kvinnors beteenden under lupp. Det långt större problemet med importerade sexualbrott berördes inte alls.

Det behövs andra perspektiv. Detta kan ta sig uttryck på en mångfald olika sätt. Nyheter har haft en stor betydelse för alternativmedias utveckling, inte minst att man i opposition mot etablerad media publicerat mera fullständiga uppgifter om gärningsmäns bakgrund. För att åsiktsbildning över huvud taget skall vara möjlig krävs att läsaren först bildar sig en uppfattning om vad som händer i världen. Exakt24 insikt har redan en väl utvecklad nyhetsbevakning med internationell utblick. Jag hoppas att denna skall kunna utvecklas ytterligare.

Jag hoppas som chefredaktör kunna stärka opinionsdelen, ge perspektiv på dagens händelser. Men jag hoppas också kunna stärka den fördjupade idédebatten, liksom kulturdelen. Det är ofta idédiskussionen som på längre sikt formar hur vi tänker. Också våra motståndares idéer, till exempel begrepp som mångkultur och könsmaktsordning, var en gång en del av seminarierummet. Exakt24 insikt kommer också följa det slags debatt som har betydelse på lång sikt.

Till skillnad från de som startade Bulletin tror jag inte allt blir perfekt från början, utan jag avser att lära mig av mina misstag och värderar interaktion med läsarna. Jag hoppas att jag kan göra mig förtjänt av prenumeranternas förtroende.

Senaste