söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Granskning: 700 skjutningar nära skolor – värst i mångkulturella områden

Gängkonflikterna har eskalerat i Sverige med ett ökat antal dödsskjutningar som resultat, och nu visar en omfattande granskning att omkring 700 skjutningar skett i närheten av grundskolor de senaste tre åren. Värst är det i områden som polisen klassar som särskilt utsatta.

Data som SVT tagit fram i samarbete med statistikföretaget Infostat visar att drygt 700 skjutningar har ägt rum i närheten av grundskolor under de tre senaste åren. Statistiken är dyster – hela 16 procent av landets grundskoleelever går på en skola där det skett skjutningar inom 500 meters radie, vilket motsvarar omkring 196 000 barn. I Malmö och Stockholm ligger siffran på nära 50 procent, och värst är det i de mångkulturella områden som polisen benämner som ”särskilt utsatta”.

– När skjutningarna blir fler kommer det också närmare skolan. Det är en naturlig effekt. De unga känner till miljön och vet var man kan gömma vapen eller hur man snabbast flyr från platsen. Det är deras hemmaplan, säger Sven Granath, kriminolog vid Polismyndigheten.

SVT:s granskning visar att 49 skjutningar har ägt rum runt Järvaområdets skolor i utkanten av Stockholm, någonting som kopplas till eskalerande konflikter kriminella gäng emellan. Det är dock inte bara landets största städer som drabbas – Eskilstuna har haft 37 skjutningar i närheten av grundskolor de tre senaste åren. Där har situationen blivit så illa att barn har velat bära skottsäkra västar när de går till och från skolorna, någonting Insikt24 tidigare rapporterat om.

I granskningen nämns även Uppsala, där en skjutning skedde vid Stordammens skola i april i år när barnen befann sig på skolgården. Offret var en man som hade blivit skjuten i båda benen, och skolpersonalen ringde efter ambulans när de hittade honom utanför skolområdet.

Även om de flesta skjutningar sker efter skoltid menar kriminologen Sven Granath att barnen ändå påverkas.

– Det är ett problem att det skjuts överhuvudtaget och att man kan se platserna för våldet så nära. Det skapar en väldig otrygghet. Det kan också ge en känsla av orättvisa, för det här är elever som kanske ser skjutningar oftare än andra i sin vardag, säger han till SVT.

Senaste