fredag, 24 maj, 2024
fredag, maj 24, 2024

Har Moderaterna koll på sitt ungdomsförbund?

Det är en och annan som ifrågasätter regeringens förändringsvilja. Nu visar det sig att ledande företrädare för Moderaternas och Liberalernas respektive ungdomsförbund ägnar sig åt ideologisk programverksamhet tillsammans med centerpartister och miljöpartister, inom ramen för ett projekt initierat av en migrationsextremistisk tankesmedja. Det skadar förtroendet för hela regeringen.

Det finns en del som ifrågasätter regeringen ur ett konservativt perspektiv. Det finns de som undrar om ränderna från Reinfeldtåren verkligen gått ur Moderaterna. Det finns också de som menar att vad regeringen hittills uppnått inte är så imponerade.

Jag har själv tillhört kritikerna, även om jag också sökt att uppmärksamma sådant som är positivt. Jag snubblade dock nu över något som låter antyda att det kan vara ännu värre än vad som tidigare varit känt.

En aktuell debattartikel presenterar ett nytt projekt: den ”liberala och gröna” tankesmedjan – i praktiken framför allt migrationsextremistiska – Fores avser att tillsammans med Liberal Debatt inrätta så kallade reformgrupper, ”för att bygga en ny berättelse om ett mer liberalt Sverige.”

Detta kunde vara en intern historia för de närmast sörjande, men det finns en sak som gör det värt större uppmärksamhet än så. Undertecknarna består bland annat av Douglas Thor, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet, liksom Linda Obiedzinski, vice ordförande för Moderata Ungdomsförbundet, samt flera centrala personer inom LUF.

Att Liberalernas ungdomsförbund inte är helt med på regeringens nuvarande inriktning kommer inte som någon överraskning, men desto värre är det med företrädarna för Moderata Ungdomsförbundet.

Bland övriga undertecknare finns flera representanter för Centerpartiet, men ingen för Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Dessutom har Fores och Liberal Debatt en tydlig koppling till Liberalerna och Centerpartiet, i viss mån också till Miljöpartiet, men ingen uppenbar koppling till Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna.

Det är alltså svår att se detta projekt som direkt stridande mot regeringens samarbetsstrategi, och ett försök att i stället hitta allianser vänsterut. Dessutom görs det hela helt under liberalismens banér, förtigande det faktum att Moderaterna åter kallar sig liberalkonservativa.

Därtill finns i debattartikeln explicit kritik mot regeringen under punkten rättsstat: ”Med Tidöavtalet aviserades ett paradigmskifte i rättspolitiken, där den personliga integriteten och rättssäkerheten får stå tillbaka för en påstått mer effektiv brottsbekämpning.”

För den som faktiskt vill att regeringen gör något, att den förändrar något väsentligt på exempelvis migrations- och kriminalitetsområdet är detta dåliga nyheter. Att inflytelserika röster inom Moderaterna inte är med på tåget utan öppet obstruerar är ett uppenbart trovärdighetsproblem för statsminister Ulf Kristersson.

Det kan inte heller avfärdas som ungdomligt oförstånd eller röster i marginalen. Moderata Ungdomsförbundet har ett stort antal delegater vid moderpartiets stämma. Nästan alla ledande politiker inom Moderaterna har dessutom en bakgrund inom ungdomsförbundet.

Väljarna bör därför förvänta sig ett klart och tydligt avståndstagande från statsminister Ulf Kristersson, liksom någon form av disciplinära åtgärder gentemot ungdomsförbundet.

Senaste