måndag, 27 maj, 2024
måndag, maj 27, 2024

Högerblocket överens om talmän och presidieposter – stor seger för SD

Högersidan har kommit överens om fördelningen av talmansposter och utskottsordföranden. Även om Sverigedemokraterna släpper talmansposten till Andreas Norlén måste det uppfattas som en seger att till och med Liberalerna accepterar SD:s Julia Kronlid som andre vice talman och att SD får åtta presidieposter i utskott. Eventuellt har Liberalerna bedömt att detta är bättre än direkt politiskt inflytande för Sverigedemokraterna.

Det meddelas nu att högerblocket – Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – har kommit överens om fördelningen av talmans- och presidieposter. Andreas Norlén får fortsätta som talman, men i utbyte mot detta får SD:s Julia Kronlid rollen som andre vice talman och SD får i övrigt åtta av sexton presidieposter. Moderaterna får fyra, Liberalerna och Kristdemokraterna får två vardera. Vilka utskott som överenskommelsen gäller är ännu inte beslutat.

Julia Kronlid är som mångårig riksdagsman och partistyrelseledamot ett bekant ansikte inom SD, för närvarande är hon dess talesperson i socialförsäkringsfrågor. Hon har bland annat uppmärksammats för sin kristna tro och som en av få ledande kvinnor inom SD. Det kan tänkas att hon är ett mer lättsmält alternativ för övriga partier än tidigare andre vice talman Björn Söder.

Kommentar:

Även om SD inte får talmansposten, som partiet kan sägas vara berättigade till med tanke på deras roll som största parti i det regerande blocket, måste denna överenskommelse betraktas som en stor seger. De får lika många presidieposter som övriga partier i högerkoalitionen tillsammans. Varför övriga partier i koalitionen, och särskilt Liberalerna, har accepterat överenskommelsen står inte helt klart, men det sannolika svaret är att de genom denna symboliska representation skall beveka SD till att kräva mindre konkret inflytande över den förda politiken.

Senaste