söndag, 14 april, 2024
söndag, april 14, 2024

Januari – en månad av massinvandring

Inte så många pratar om invandring i pandemitider, men den har för den skull inte avstannat. Förra året beviljades 94 589 uppehållstillstånd.

I skuggan av pandemin fortsätter massinvandringen. Hela 94 589 uppehållstillstånd beviljades år 2021, en viss ökning från 2020 års 89 009. Det är inte någon radikal minskning från rekordåret 2016, då 151 031 uppehållstillstånd beviljades.

Regeringen talar framför allt om kolumnen asyl som uppgick till 11 443, men om man skall få en rättvisande bild måste alla kategorier räknas med. Anhöriginvandringen som är ett slags asylinvandring med fördröjning uppgick till 24 189. Arbetskraftsmigrationen, vilken präglas av betydande fusk och gäller framför allt lagkvalificerade yrken, stannade på 39 270. De litet mer spretiga kategorierna studier och EU-migration utgjordes sammanlagt av 14 034 och 5653.

Vilken kategori en invandrare väljer beror ofta på förutsättningarna att få asyl, vilket gör att skillnaden mellan de olika rubrikerna på invandring inte skall överdrivas. Den som inte klarar av att få asyl, kanske kan köpa ett arbetstillstånd eller, om det rör sig om en kvinna, hitta en man. Ofta är det sakligt mest korrekt att helt enkelt tala om invandring, där totalsumman ger den bäst uppskattningen av fenomenet.

Massinvandringen fortsätter på det nya året. I januari beviljades 5 520 invandrare asyl. Proportionerna mellan de olika asylgrunderna förefaller ungefärligen vara konstanta: 409 asyl, 1544 anknytning, 2 455 arbete, och litet lägre summor för övriga kategorier.

Det senaste decenniet har klart över en miljon uppehållstillstånd utdelats. För varje år som går blir svenskarna färre i förhållande till invandrarna, också på grund av lägre barnafödande. Om nuvarande trend håller i sig kommer de snart vara en minoritet.

Källa för artikeln och mer statistik på Migrationsverkets hemsida.

Senaste