söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

SD:s presidieposter färdigförhandlade – ordförandeposten i justitieutskottet främsta skalpen

Det är nu klart vilka presidieposter Sverigedemokraterna kommer att få. Partiet får ordförandeposten i justitie-, arbetsmarknads-, närings- och utrikesutskottet. Ordförandeposten i justitieutskottet är det som partiet torde sätta störst värde på.

Redan tidigare var det känt att Sverigedemokraterna skulle få fyra utskottsordförande och fyra vice ordförande. Nu har det också offentliggjorts vilka utskott överenskommelsen omfattar. SD får ordförandeplatsen i arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet, justitieutskottet samt utrikesutskottet. De får vidare posten som vice ordförande i civilutskottet, trafikutskottet, försvarsutskottet samt skatteutskottet.

Den formella omröstningen sker på tisdag, då kommer det också stå klart vilka personer som besätter de respektive platserna.

Kommentar

Den viktigaste framgången för SD är utan vidare justitieutskottet. Lag och rätt är en viktig profilfråga för hela högerblocket, men särskilt för SD och det är en stor förhandlingsseger att bli anförare i alla fall i utskottsarbetet. En trolig kandidat är den rättspolitiske talesmannen Tobias Andersson, som fått stort medialt utrymme i dessa frågor, men som samtidigt kan vara något kontroversiell på grund en viss ungdomlig omognad, liksom en något utsvävande livsstil.

Utrikesutskottet är på sätt och vis det mest oväntade, då SD:s politik tidigare uppfattats som kontroversiell ur de borgerliga partiernas synvinkel. Samtidigt har partiet nu i allt väsentligt övertagit Moderaternas politik och driver ingen utpräglad egen linje. Det blir därför snarast litet oklart vad som har tänkt uträttas på detta område, särskilt som knappast någon i ledande ställning i SD har något intresse för eller kunskap om utrikespolitiska frågor. Positivt kan dock sägas att det är en prestigefylld post som i sig kan stärka legitimiteten för SD som parti. Aron Emilsson som är utrikespolitisk talesman kan vara ett möjligt förslag, särskilt som han till skillnad från vissa andra möjliga förslag inte uppfattas som kontroversiell ur de borgerliga partiernas perspektiv.

Närings- och arbetsmarknadsutskottet behandlar frågor som normalt sett inte förknippas med SD, men ordförandeposterna i dessa utskott får ändå betraktas som en fjäder i hatten. Det är inte helt självklart vilka som skall besätta dessa poster. Om SD skulle använda sina nuvarande talesmän för dessa områden skulle de tillfalla Alexander Christiansson respektive Magnus Persson, men partiet skulle också kunna nyttja några mer framträdande politiker som tidigare skött andra politikområden.

De ständiga mediespekulationerna, särskilt på kultursidorna, om att Sverigedemokraterna skulle vara extremt intresserade av kulturpolitiken, verkar inte infrias. Det är till och med så att högerblocket låtit Socialdemokraterna inta ordföranderollen i kulturutskottet.

Ett möjligt förhandlingsmisslyckande för SD är att det inte får någon presidieplats i socialförsäkringsutskottet, där invandringspolitiken i hög utsträckning sköts.

Generellt sätt får det dock sägas att SD har fått god utdelning vad gäller utskottsplatser. Det kan förvisso sägas att denna förhandlingsvinst bleknar mot att partiet blir fullkomligt renons på ministerposter och att presidieposterna bleknar i förhållande till konkret politik. Det finns dock ingen möjlighet att utvärdera den förda politiken i dagsläget.

Jag föreslår att det bästa är att vänta med utvärderingen av SD:s förhandlingsstrategi till att allt verkligen är klart.

Senaste