Free Porn
xbporn
tisdag, 16 juli, 2024
tisdag, juli 16, 2024

Malmö stad beslutade ge islamistiskt studieförbund bidrag till eidfestivalen – stoppas nu av coronapandemin

I mitten av februari beslutade Malmö stads styrande majoritet, bestående av socialdemokrater och liberaler att ge det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd 200 000 kronor i bidrag för att anordna eidfestival i folkets park, en del av avslutningen på fastemånaden ramadan. Nu kan Nya Tider berätta att det inte blir något publikt eid-firande i folkets park på grund av coronapandemin, och att inga pengar därför har betalats ut till Ibn Rushd. Däremot tar inte Malmös styrande socialdemokrater alls ideologiskt avstånd från Ibn Rushd, något många terrorforskare däremot gör.

Malmö stad har under många år brottats med en närmast bankrutt ekonomi. Man tillhör en av de kommuner som får allra mest i så kallat utjämningsbidrag från staten, och för Malmös del handlade det förra året om cirka 5 miljarder kronor. Dessa ekonomiska allmosor till trots måste kommunen spara inom många verksamheter.

Notera kvinnoavdelningen längst bak. Foto: Stillbild Youtube

Det prekära ekonomiska läget hindrade dock inte Malmös styrande vänsterliberala majoritet med det socialdemokratiska kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh i spetsen att i mitten av februari fatta beslut om att även detta år bidra med malmöbornas (och andra kommuners) skattemedel för att muslimerna skulle kunna fira och anordna en festival för att markera slutet av fastemånaden ramadan. De sista dagarna i ramadan benämns som eid och har under flera år firats i Folkets park i Malmö, flitigt besökt av muslimska barnfamiljer, trots att de muslimska arrangörerna envist hävdar att arrangemanget är öppet för alla och skall ge en positiv bild av islam. Mycket riktigt brukar arrangemangen präglas av en lättsam fasad med mycket mat, dans och musik.

I samband med att kommunen beslutade om ett för detta år fördubblat stöd för eidfestivalens arrangerande, ett belopp som uppgick till hela 200 000 kronor och som skulle riktas direkt till det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd, stoltserade kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh på Facebook kort efter beslutets klubbande. Där skrev hon följande:

”Idag beslutade vi i kommunstyrelsens arbetsutskott att utöka kommunens stöd till den numera årliga Eid festivalen i Malmö. Ett ideellt arrangemang efter fastemånaden Ramadan, som under flera år har samlat allt fler familjer och malmöbor.

Förutom det ekonomiska stödet gav vi också stadens organisation i uppdrag att synliggöra arrangemanget i det offentliga rummet.

För ett öppet och välkomnande Malmö.”

Del av Muslimska brödraskapet
Den organisation som alltså var tänkt att få 200 000 kronor var Ibn Rushd, ett muslimskt studieförbund som är organiserat i många mindre delorganisationer runtom i Sverige. Studieförbund som exempelvis Bilda och ABF är inget nytt för Sverige, men Ibn Rushd är byggt på religiös, muslimsk grund. Men det är inte vilken del som helst inom islam som präglar studieförbundet enligt forskare. Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan samt Aje Carlbom vid Malmö högskola har vid många tillfällen pekat ut Ibn Rushd som en ideologisk del av det islamistiska internationella nätverket Muslimska brödraskapet.

Ställs in på grund av coronapandemin
När Nya Tider kontaktar Malmös socialdemokrater för att fråga om det rimliga i att ge ekonomiskt stöd till anordnandet av en muslimsk eidfestival då kommunens ekonomi för övrigt blöder, samt vad den styrande majoriteten egentligen anser om att stötta en organisation som av många forskare benämns som islamistisk får vi beskedet att festivalen ställs in, allt som en följd av den pågående coronapandemin.

– I år blir det inget firande av eid i Folkets park under den 23 och 24 maj, säger Vanessa Marko, pressekreterare till det socialdemokratiska kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh. Hon fortsätter:

– Därför blir det heller inga pengar från kommunens sida till Ibn Rushd.

NyT: Vad betyder det i praktiken i just detta fall? Betyder det att Ibn Rushd först fick pengar och sedan har betalat tillbaka dem?

– Eh, eh, eh… Jag måste se efter, säger Vanessa Marko.

Hon dröjer några ögonblick med svaret och säger återigen att den inställda eid-festivalen innebär att Ibn Rushd skall betala tillbaka pengar om de har fått några.

NyT: Men betyder det att de fick pengar och nu lovar att betala de tillbaka till Malmös skattebetalare?

– Du, får jag återkomma om det här om en stund?

Bara en kvart senare kommer ett SMS från pressekreterare Vanessa Marko där hon meddelar att inga pengar över huvudtaget har betalats ut till Ibn Rushd. De är alltså denna gång inte skyldiga Malmö stad någonting.

Eid – en högtid där man vill fira seger över de otrogna
Även om Ibn Rushd detta år inte får några pengar av Malmö stad vägrar Vanessa Marko, kommunalrådets politiska sekreterare, att ideologiskt distansera sig från Ibn Rushd.

– De är en stor organisation som bedriver många olika former av studieverksamhet. Vi vet mycket väl vilka de är.

NyT: De pekas av många terrorforskare ut som en ideologisk del av det muslimska brödraskapet. Hur väl rimmar det med Malmö stads värdegrund att ekonomiskt stötta uppenbart icke-demokratiska studieförbund.

– Vi känner till Ibn Rushds organisationsform.

NyT: Men organisationsform och vad man faktiskt står för är väl två olika saker?

– Det är det svar jag ger här och nu, och jag tror inte vi kommer så värst mycket längre, säger Vanessa Marko.

Sist men inte minst vill hon ändå med emfas påpeka att de eid-festivaler som hittills arrangerats är sekulära och öppna för alla. Detta motsägs dock å det kraftigaste om man exempelvis läser vad författaren och debattören Eddie Råbock, före detta Mohamed Omar skriver i den SD-anknutna tidningen Samtiden. Där ges en helt annan bild av vad som händer när muslimerna firar eid i moskéerna, långt borta från Folkets park:

”Jag har var muslim i många år och jag har firat eid i moskéer i många olika länder. Det går till på samma sätt överallt. I moskéerna reciterar man en bön som innehåller följande rader:

Det finns ingen gudom förutom Gud,
som bistod sin dyrkare,
som gav hans krigare överhanden
och genom sin egen makt besegrade de otrognas skaror
”.

Senaste