måndag, 15 april, 2024
måndag, april 15, 2024

Oansvarigt att hålla Pride

Trots att det är helt etablerat att apkoppor framför allt sprids bland homosexuella män, verkar det inte finnas några betänkligheter att hålla Pride. Det är oansvarigt och gynnar ingen, inte heller de Pridedeltagare som riskerar att bli smittade.

Under corona-pandemin fanns det inga betänkligheter att göra frihetsinskränkningar. Ja, ingenting uppfattades gå för långt. Det blev inskränkningar i näringsfriheten, i mötesfriheten och i religionsfriheten. När det gäller apkoppsviruset verkar dock denna typ av tankegångar vara långt borta.

Nu är det ställt bortom allt tvivel att apkoppsviruset framför allt sprids bland homosexuella. Det konstateras i vår egen genomgång i Insikt24, men också medströmsmedia skriver nu detsamma. I SvD heter det: ”Enligt Folkhälsomyndigheten är utbrottet av apkoppor huvudsakligen begränsat till gruppen män som har sex med män. Myndigheten bedömer risken för att smittan ska spridas i någon större omfattning utanför den gruppen som liten.”

Taktiken att helt förtiga vilka som sprider har till slut fallit på sin egen orimlighet. Folkhälsomyndigheten har känt sig tvungna att tillstå uppenbara fakta och Svenska Dagbladet kan inte göra annat än nämna det, om så bara i förbifarten, perifert, längre ned i brödtexten.

Någon verklig slutsats verkar dock inte dras av detta, det är ännu tabu att på något sätt ifrågasätta homosexuellas livsstil. Inte ens nu under Pride-veckan verkar det finnas någon som överväger en så enkel åtgärd som att helt enkelt ställa in Stockholm Pride.

Som en ensam röst ropande i öknen framstår docenten i infektionssjukdomar Rolf Gustafson, vilken i Expressen bland annat framhåller att det inte ens finns någon information på festivalens hemsida. Ordföranden i Stockholm Pride tar inget som helst ansvar, utan menar att det endast är en fråga för Folkhälsomyndigheten.

Med tanke på alla de extrema frihetsinskränkningar som gjorts under corona borde det vara en mycket enkel, och förhållandevis icke-repressiv åtgärd, att helt enkelt inte tillåta Stockholm Pride att hållas. Det är helt uppenbart att det kommer att ske smittspridning av apkoppsvirus i samband med evenemanget, och åtgärden skulle således även vara betydligt mer målinriktad än de breda corona-åtgärder som vidtagits, utan någon egentlig vetenskaplig evidens.

Trots detta görs inte detta. Varför? Det kan endast tolkas som att Pride är något särskilt skyddsvärt, ett slags centrum i den statligt påbjudna värdegrunden. Att kyrkorna stängs ned, att en vanlig svensk blir av med sitt arbete, att barn får sin utbildning förstörd, anses vara ett mindre problem, ett mindre hot mot den rådande ideologin.

En parallell kan dras till det faktum att knappast någon anhängare av den etablerade, kulturradikala agendan, ifrågasatte BLM-protesternas inverkan på smittspridningen under corona-pandemin. Det är som att den rådande ideologins skyddslingar inte behöver följa de regler som andra förväntas följa.

En paradox är förstås att detta riskerar att drabba Pride-deltagarna själva, då det är de som riskerar att drabbas av en smärtsam sjukdom. Agendan gäller dock inte omsorgen om dessa personers hälsa, på samma sätt som den är likgiltig för om barn med förvirrad könsidentitet utsätts för irreversibla medicinska övergrepp, utan de är endast statister i en kamp mot det traditionella samhället.

Alla med sunda värderingar bör säga ifrån.    

Senaste