test
söndag, 23 juni, 2024
söndag, juni 23, 2024

SD-toppen Josef Franssons förslag: Gör det olagligt att skrika ”Allahu akbar” på allmän plats

Nyligen gick Sverigedemokraternas riksdagsledamot och toppolitiker Josef Fransson ut i ett inlägg där han skrev ”Att skrika ’Allahu Akbar’ på allmän plats borde i lagen likställas med att skrika ’Sieg Heil’”. Fransson föreslår därmed att frasen ”Allahu akbar” ska kunna utgöra hets mot folkgrupp och bli straffbart.

Josef Fransson är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och är i nuläget också valberedningens ordförande för partiet, en post som han dock meddelat att han kommer lämna vid partiets landsdagar i slutet av november. Nyligen skrev Fransson ett inlägg på Twitter, numera X, där han föreslog ”Att skrika ’Allahu Akbar’ på allmän plats borde i lagen likställas med att skrika ’Sieg Heil’”.

Idag kan den som uttrycker ”Sieg Heil” göra sig skyldig till hets mot folkgrupp och enligt Josef Franssons förslag ska även ”Allahu akbar” gå under samma lagrum. ”Allahu akbar” betyder ”Gud är störst” och är en vanlig fras som används av muslimer. I Sverige har dock ”Allahu akbar” den senaste tiden framförallt uppmärksammats för att höras under palestinska demonstrationer. Det har också varit vanligt förekommande under islamistiska och våldsamma upplopp eller vid demonstrationer mot koranbränningar. Även olika islamistiska terrorgrupperingar såsom IS har använt sig av frasen vid attentat, senaste i raden var den tunisiske IS-terroristen Abdesalem Lassoued som hördes skrika ”Allahu akbar” i samband med att han sköt ihjäl två svenskar och skadade en tredje i ett terrordåd i Bryssel för några veckor sedan.

Lagstiftningen hets mot folkgrupp

Åklagarmyndigheten skriver i en rättslig vägledning från 2022 att ”För hets mot folkgrupp döms den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids, hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck”. Sedan förtydligar åklagarmyndigheten i sin vägledning att hets mot folkgrupp är uppbyggt av tre rekvisit:

• uttalande eller annat meddelande som sprids

• hotar eller uttrycker missaktning

• mot folkgrupp eller annan sådan grupp.

Straffet för den som gör sig skyldig till hets mot folkgrupp varierar om brottet anses vara ringa eller grovt. Påföljden om brottet anses ringa är böter och om det anses grovt är straffet mellan sex månader till högst fyra års fängelse.

Senaste