test
söndag, 14 juli, 2024
söndag, juli 14, 2024

Svensk myndighet stämplar all kritik mot liberalismen som illegitim

En aktuell rapport från FOI som beställts av Säpo beskriver hela alternativmediesfären, inklusive Insikt24, och en lång rad andra aktörer som extremistiska. Det kan inte uppfattas på något annat sätt än som en vilja att förklara all kritik mot liberalismen som illegitim och samhällsfarlig. Att en myndighet agerar på detta sätt är ett allvarligt hot mot den fria debatten.

FOI har fått i uppdrag av Säpo att kartlägga vad de kallar ”antidemokratiska extremistmiljöer”. Tanken går kanske till jihadister som åkt till Syrien för att delta i Islamiska Statens bestialiska kamp eller möjligen Antifascistisk aktion som gjort sig kända för att våldföra sig på meningsmotståndare.

Den som läser rapporten som FOI nu publicerat finner dock något helt annat. Redan i inledningen finns det en formulering som torde väcka misstankar hos den uppmärksamme läsaren: ”Det rör sig om miljöer och aktörer som verkar för, eller inspirerar till, ett underminerande och/eller avskaffande av det liberaldemokratiska systemet.” Sveriges statsskick är demokratisk enligt grundlagen och den som i stället felaktigt beskriver det som liberaldemokratiskt gör det ofta med en biavsikt. I allmänhet är avsikten att misstänkliggöra alla som inte kan uppfattas som liberaler, enligt en ständigt förnyad katalog över påbjudna åsikter, där transagendan utgör ett av de senaste tillskotten.

Misstanken bekräftas snart vid fördjupad läsning. Som extremt beskrivs inte endast sådant som de flesta skulle uppfatta som extremt, som exempelvis förespråkande av våld, utan även helt vanliga konservativa uppfattningar som kritik mot feminismen eller kulturradikal sexualitet. Ja, till och med statistiska fakta om den förändrade demografin i västerlandet beskrivs som ”konspirationsteorier”, trots att det snarare tycks vara rapportförfattarna som står för en konspirationsteori, när de anser att statistik och människors normala iakttagelseförmåga utgör en förfalskad verklighet, fabricerad av extremister.

Ännu värre blir det när konkreta exempel på aktörer som anses vara extremister skildras. Brottsdömda personer blandas med ett helt vanligt nationalistiskt parti som Alternativ för Sverige, liksom i stort sett all alternativmedia. Det finns avsnitt om bland annat om Samnytt, Fria Tider, Nya Tider och – vilket förstås intresserar mig mest – Exakt24 och Insikt24.

Hur dessa alternativmedier som publicerar helt vanlig samhällskritik utan våldsuppmaningar eller andra extremistiska inslag kan rubriceras som extremistiska är inte lätt att begripa. Vad som står om Insikt24 är rent av löjeväckande. Det hävdas bland annat helt korrekt att vi publicerar artiklar om invandring och brott – något som rimligen inte någon kan ha några synpunkter på. Vidare ifrågasätts en artikel som använder uttrycket ”deep state”; den som läser artikeln skall se att dess budskap inte gör något mer radikalt än att ifrågasätta att Donald J. Trump blivit avstängd från Twitter. En artikel som något återger rysk propaganda om biolaboratorier väcker också rapportförfattarnas harm. De tycks inte vilja inse att alla nyhetsmedier, inklusive SVT och SR, i viss mån måste återge rysk propaganda, helt enkelt för att beskriva för läsarna hur den ser ut. Det innebär i sig inte ett ställningstagande.  

Det hela är så dumt att det är lätt att rycka på axlarna. Det kunde avfärdas som en meningslös smörja, författad av tre lågintelligenta kvinnor, som knappast är några framstående forskare, utan som sannolikt har kvoterats in på FOI och använder myndigheten som ett alternativ till en reguljär akademisk karriär, där de inte klarat konkurrensen. De lyckas uppenbarligen inte ens skriva korrekt svenska. Men det hela är i själva verket högst allvarligt. Att en myndighet väljer att på detta sätt stämpla normal samhällsdiskussion som ett samhällshot är inget som vi bör ta lätt på. Skribenten Urban Månsson har författat en anmälan till Justitiekanslern och vi bör alla höja rösten mot detta myndighetsmissbruk.

Den attityd som rapporten avspeglar är i grunden totalitär. Det talas om liberal demokrati, men rättare borde det här talas om liberal diktatur. Allt som på minsta sett, om än endast marginellt, avviker från den senaste liberala ortodoxin misstänkliggörs. Det kan inte tolereras att en myndighet på detta sätt smutskastar personer med för dem misshagliga åsikter.

Senaste