test
söndag, 23 juni, 2024
söndag, juni 23, 2024

Uppgifter om rysk kupplanering i Moldavien

Moldavien stänger nu gränserna för ryssar och en rad andra nationaliteter, efter att ha fått detaljerade uppgifter från ukrainsk säkerhetstjänst om en planerad rysk kupp. Transnistrien, formellt en del av Moldavien, kontrolleras av separatister med stöd av rysk trupp. Ett återtagande av Transnistrien skulle kunna ske med ukrainsk hjälp och ligger i båda ländernas intresse.

Efter att Moldavien fått underrättelseuppgifterna om en rysk kupp har man stängt gränserna för medborgare i Ryssland, Vitryssland, Serbien och Montenegro. Man har också vidtagit en rad icke-offentliggjorda åtgärder för att neutralisera de påstådda kuppmakarna.

Under dagen har Moldavien också tillfälligt stängt sitt luftrum. Flygplan på väg till Moldavien har fått vända.

De kupplaner som Ukraina säger sig ha avslöjat är inte offentliggjorda, men uppges vara mycket detaljerade. Oavsett hur det förhåller sig med det kan detta vara ett tillfälle för Moldavien att återta Transnistrien och för Ukraina är det en chans att komma över ett gigantiskt gammalt sovjetiskt ammunitionslager i Cobasna. Ett militärt samarbete med Moldavien skulle också göra att man får fler möjligheter att gruppera ut luftvärn mot kryssningsmissiler med mål i västra Ukraina. Moldavien har i dagsläget små möjligheter att skjuta ner dem.

Efter nästan ett års krig håller lagren av sovjetisk ammunition på att ta slut över hela världen. För Ukraina skulle det därför vara mycket värdefullt att komma över lagret i Transnistrien. Ingen i väst vet riktigt vad lagret innehåller, men det har uppskattats att det finns runt 20 000 ton ammunition där. En hel del, framförallt drivsatser kan vara förstörda, men militära sprängämnen som finns i granater har en mycket lång livslängd. Det finns också vapen av olika slag, som ända sedan Balkankrigen har läckt ut på den illegala internationella marknaden. Mängden i sig har också gett upphov till oro. Skulle allting explodera på en gång motsvarar sprängkraften den atombomb som detonerade i Nagasaki. Enligt en offentliggjord CIA-rapport finns det 33 lagerbyggnader, som enligt satellitfoton ligger på betryggande avstånd så risken för en oavsiktlig stor detonation av alltihop är liten.

Moldavien är utfattigt och genomkorrupt så det har länge varit en plats för internationell vapenhandel. Vapen från landet har använts av en rad terrorgrupper, enligt Deutsche Welle. Det finns också ett omfattande missnöje i landet, vilket ger en bra grogrund för en kupp. Om kupplanerna är verkliga torde de dock vara svåra att genomföra nu. Situationen kan dock ge Ukraina en möjlighet att försöka komma över ammunitionslagret, som ligger bara två kilometer från den ukrainska gränsen.

Transnistrien försvaras av 1500 ryska trupper som huvudsakligen bevakar ammunitionslagret, samt den inhemska milisen som består av runt 5000 man och en reserv på 15 000 till 20 000 man. Både trupperna är dåligt utrustade och tränade. I Transnistrien bor en hel del ukrainare, så man kan anta att Ukraina har agenter på plats som kan inleda ett anfall med sabotageaktioner. Allt som behövs för ett ukrainskt ingripande är en moldavisk begäran om hjälp.

Analys

Ett anfall mot Transnistrien kan komma att bli elddopet för de första förbanden med moderna västerländska stridsfordon, som kan förväntas vara stridsberedda om en dryg månad. Huvuddelen av truppen kommer dock att komma från de 14 nyuppsatta brigader som i dagarna blir operativa. Dessa har huvudsakligen sovjetisk materiel, men västerländskt artilleri. Transnistrien är bara drygt 70 kilometer brett, så särskilt med ett kombinerat moldaviskt anfall från väst så är det strategiska djupet mycket litet.

Med kraftsamling torde det vara möjligt att inta området på en dag, med undantag för ammunitionsförrådet. Om de ryska förbanden gör motstånd kan det dra ut på tiden och risken finns att de förstör ammunitionen. Det måste dock ske under kontrollerade former, annars stryker de själva med. Den bästa lösningen torde vara att försöka muta den ryska ledningen att under iscensatta former ge upp efter ett ”heroiskt” försvar. Överlevnad, några miljoner dollar och en ny identitet i ett annat land torde vara ett erbjudande som är svårt att tacka nej till, givet alternativen.

Upprensning av området blir en sak för den moldaviska krigsmakten, polisen och underrättelsetjänsten. Så en sådan här operation har liten risk, kort varaktighet och möjligheten till en stor vinst för Ukraina. För Ryssland vore det ännu ett strategiskt bakslag, men i praktiken är området bara en belastning i nuläget. Förlust av ammunitionsförrådet får dock operativa konsekvenser i takt med att ammunitionen tillförs ukrainska förband.

Senaste