söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Asylsökande i Nederländerna slår nytt brottsrekord

Nyligen offentliggjordes 2019 års siffror över asylsökandes brottsbenägenhet i Nederländerna. Antalet brott ökade jämfört med året innan, vilket ses som extra oroande då Nederländerna tog emot färre asylsökande förra året än 2018. Nu kräver invandringskritiska politiker krafttag mot asylkriminaliteten.

Migrationsministern Ankie Broekers-Knol, som är medlem i landets största parti, liberala Folkpartiet för frihet och demokrati (VVD), tillkännagav nyligen, inför underhuset i det nederländska parlamentet, den årliga brottsstatistiken. Föga överraskande visade det sig att asylsökande var massivt involverade i brott.

Under det gångna året deltog de oftare i brottsliga aktiviteter än året innan. Ökningen mellan 2019 och 2018 är 27 procent, berättade Broekers-Knol för underhuset, enligt Free West Media.

Inne på asylmottagningar begicks mer än 17 000 brott och nästan 5 000 utanför, skriver den holländska dagstidningen, De Dagelijkse Standaard. Det gäller inte bara stölder och inbrott, utan också flera dussin sexbrott och två mord.

Siffror är oroande med tanke på att det totala antalet asylsökande till Nederländerna har minskat under de senaste åren.

Brottsligheten bland asylsökande sägs öka eftersom fler och fler asylsökande som kommer till Nederländerna inte har någon chans att få asyl. De kommer från säkra länder som Marocko, Algeriet och Nigeria, som inte är inblandade i vare sig krig eller konflikter. På asylmottagningarna består många av brotten av ”aggression och våld” mot andra personer. Och i nästan en tredjedel av de rapporterade fallen är asylsökande från något av dessa tre länder inblandade.

Migrationsministern Broekers-Knol har lovat att hon kommer vidta tuffa åtgärder för att försöka stävja problemen. Hon meddelade bland annat att en speciell mottagningsplats för de här typen av migranter kommer att öppnas i Hoogeveen, i nordöstra delen av landet. Migranterna får inte lämna mottagningsplatsen utan tillstånd.

FvD-ledamot: Tvinga asylsökande till självdeportering
Advokaten Theo Hiddema är parlamentsledamot för Thierry Baudets populistiska och konservativa parti Forum för demokrati (FvD). Han är besviken på den liberala regeringens slappa politik och föreslår istället andra åtgärder.

Theo Hiddema, advokat och parlamentsledamot för högerpopulistiska Forum för demokrati vill att kriminella asylsökare ska hållas fängslade tills de själva ber om att bli deporterade. Foto: Wikipedia.

– Jag ger mig inte förrän jag har tagit migrationsministern Broekers-Knols jobb. Det finns inget hopp för henne, sa han till nederländsk public service, enligt FWM.

Han menar att premiärministern Mark Rutte och hans, i huvudsak liberala, regeringskoalition inte erbjudit några som helst lösningar på problemet med den ökande asylkriminaliteten. ”Det är samma mönster om och om igen. Personer accepteras som flyktingar, även om hans första kontakt med myndigheterna […] visar att vi har att göra med en antisocial person”.

– Det gäller alla de ”förvirrade typerna” som accepterades som flyktingar. Det är antisociala personligheter. De har ingen solid flyktinghistoria. De är bara här för att kolla hur välfärdssamhället fungerar och parasitera på det. Det är allt. Och sådana människor, så snart de bryter mot lagen, måste låsas in omedelbart, säger Hiddema.

Hans förslag är att kriminella asylsökare ska tvingas söka självdeportering genom att först sättas i fängsligt förvar.

– Det är verkligen enkelt: du måste sätta dem i ”tillfälligt förvar” och sedan vänta på att de säger: ’Jag vill återvända till mitt land’. För om de vill återvända finns det inga problem överhuvudtaget.

Hiddema förklarade att den asylsökande som är instängd i fängelse snabbt kommer ta initiativ till att lämna för friheten i sitt eget land: ”Ska jag stanna bakom lås och bom, eller går jag ut genom dörren?”

Hans mål är att brottsbenägna asylsökare ska välja att lämna Nederländerna av egen vilja: ”Även om de är inblandade i ett brottmål men säger att de vill lämna landet är problemet löst. Våra myndigheter behöver bara avbryta den tillfälliga frihetsberövningen och dra tillbaka åtalet. Det är allt. Då finns det inget brottmål och han kan gå ombord på planet”.

Ha poängterar dock vikten av att hålla brottsliga asylmigranterna i fängsligt förvar:

– Du måste kvarhålla dem efter att de begått ett brott för vilket det kan åläggas tillfälligt förvar. Helt enkelt på grund av sannolikheten för ett upprepat brott och risken att de flyr.

Senaste