test
onsdag, 19 juni, 2024
onsdag, juni 19, 2024

EU-domstolen: Ungern får inte avkräva globala lobbygrupper transparens

Efter en 2,5 år lång rättsprocess kräver nu EU-domstolen att Ungern upphäver transparenslagen för utländska lobbyister. Men den ungerska regeringen avser inte spela med och justitieminister Judit Varga svarar: "Det är en legitim förväntan från samhällets sida att icke-statliga organisationer verkar transparent också vad avser deras finansiering. Regeringen kommer att tillgodose nödvändiga medel för detta även med hänsyn till domstolens dom.".

2017 införde Ungern en lag som krävde ökad transparens för icke-statliga organisationer, så kallade NGO:er. Likt i andra länder inom det forna Östblocket så har många västerländska NGO:er sedan murens fall etablerats i Ungern. I praktiken handlar det om politiska aktivistorganisationer som ägnar sig åt opinionsbildning, lobbying, valpåverkan och även direkt subversiv verksamhet under de perioder som Ungern styrs av högerregeringar.

Den ungerska regeringen tyckte att det är rimligt att ungrarna kan få redovisat vilka utländska intressen som opererar i Ungerns politiska liv, men nu har lagen underkänts av EU-domstolen efter en 2,5 år lång process. EU menar att det är “diskriminerande” att kräva att utländsk finansiering redovisas öppet, samt att lagen är ett hinder för “den fria rörligheten för kapital”.

Den största enskilda finansiären av NGO:er i Ungern och Europa är valutaspekulanten George Soros, som på senare år har investerat hundratals miljarder kronor i sitt politiska aktivistnätverk Open Society. Ungersk media har flera gånger de senaste åren exponerat hur Soros har infiltrerat Bryssel, inklusive EU:s rättsinstanser.

Ungerns justitieminister Judit Varga bemöter domen på den underska regeringens hemsida och säger att regeringen fortsatt avser att säkra transparensen för NGO:er. Dessutom menar hon att EU-domstolen efter 2,5 år inte har lyckats presentera exempel på hur lagen skulle ha försvårat berörda organisationers verksamheter.

– Domstolens avgörande redovisar inte ett enda specifikt exempel med data eller bevis som styrker motsatsen.

– Det är en legitim förväntan från samhällets sida att icke-statliga organisationer verkar transparent också vad avser deras finansiering. Regeringen kommer att tillgodose nödvändiga medel för detta även med hänsyn till domstolens dom.

Senaste