fredag, 24 maj, 2024
fredag, maj 24, 2024

EU finansierar center för illegal migration in i unionen

Trots att sjukdomar som malaria, hepatit B och C samt HIV och AIDS härjar bland de illegala migranterna vid EU:s yttre gräns så ska nu unionen finansiera ett nytt center på den bosniska sidan om EU-gränsen, där migranterna kan hjälpas på sin väg mot unionen.

I dagarna meddelade den bosniska regeringen att ett nytt center för att ta emot och hjälpa illegala migranter öppnas i staden Bihać – på gångavstånd från Kroatiens och EU:s yttre gräns. EU står för finansieringen och syftet är att utöka kapaciteten i regionen så att fler migranter på väg till EU ska kunna hjälpas. Redan idag finns det stora Vucjak-lägret i området, 2 mil från Kroatien och EU, men detta är alltså överfullt.

Detta rapporterar InfoMigrants – en EU-finansierad nättidning som på arabiska, pashto, engelska, franska och dari informerar illegala migranter om hur de enklast ska ta sig till Europa. Från InfoMigrants hemsida:

InfoMigrants är en nyhets- och informationssida för migranter. Sidan ska bemöta desinformation vid varje del av deras resa: I deras ursprungsland, längs vägen eller där de hoppas kunna börja ett nytt liv.

På sistone har såväl malaria som hepatit B och C samt HIV/AIDS noterats bland migranterna i området. Hittills i år har tiotusentals migranter vandrat genom Bosnien, på väg mot Kroatien, och EU har stöttat landet med motsvarande hundratals miljoner kronor för att hjälpa migranterna på vägen med information om hur man lättas migrerar illegalt, mat, vatten, temporära sängplatser och andra förnödenheter.

Sedan 2010 har över fem miljoner illegala migranter sökt asyl inom EU. 2015, under toppen av migrationskrisen, tog sig 1,8 miljoner migranter illegalt in i EU och mer än hälften kom genom västra Balkan. Anstormningen längs denna rutt avtog dock kraftigt efter att Ungern kunde färdigställa ett gränsstängsel mot Serbien och Kroatien, men på senare tid har migrationen via västra Balkan sakta men säkert kunnat öka igen i takt med att nya rutter, som rundar Ungern, har etablerats, varav den mest trafikerade går genom just Bosnien.

Film från oktober, när tusentals migranter, nästan uteslutande män i ålder 20-50, vandrar genom den bosniska landsbygden på väg mot EU:

Senaste