test
måndag, 24 juni, 2024
måndag, juni 24, 2024

Invandringen kan sänka Trump i nästa presidentval

Nästa år är det dags för folkräkning i USA och konsekvensen blir att många stolar i representanthuset går från republikanska delstater till demokratiska, som växer snabbt på grund av invandring. Om den nya fördelningen hade varit gällande redan i 2016 års presidentval så är det möjligt att Trump hade förlorat. Republikanerna har vunnit vita amerikaners röster i varje val i modern tid, men vita amerikaner är redan i minoritet bland nyfödda och kan snart även bli det i befolkningen i stort.

2020 är det dags för en ny folkräkning i USA – något som genomförs var tionde år. Och på grund av det senaste decenniets invandring till USA så kan delstater som domineras av det demokratiska partiet räkna med ytterligare 24 stolar i representanthuset. Detta enligt en studie från Center for Immigration Studies, CIS, som också konstaterar att totalt 26 stolar kommer att omfördelas på grund av förändrad demografi sedan den senaste folkräkningen.

– Invandring omfördelar på ett fundamentalt sätt den politiska makten på federal nivå, kommenterar Steven A. Camarota, forskningschef på CIS.

Den största förloraren blir delstaten Ohio, där Donald Trump vann med över åtta procentenheters marginal i presidentvalet 2016. Den största vinnaren blir liberala Kalifornien som får elva ytterligare stolar. Med 40 miljoner invånare är Kalifornien USA:s folkrikaste delstat och befolkningen växer snabbt på grund av invandring från framförallt Asien och Latinamerika. 4 av 10 invånare i Kalifornien är latinamerikaner och delstaten väntas få en latinamerikansk majoritetsbefolkning inom 40 år.

Även illegala invandrare räknas in i folkmängden och kan därmed avgöra nästa presidentval. Om nästa års omfördelning av stolar hade skett redan innan presidentvalet 2016 så är det möjligt att Hillary Clinton hade vunnit istället för Donald Trump, skriver Breitbart.

I november kunde Exakt24 rapportera att europeiskättade amerikaner är på god väg att bli en minoritet i USA. 2010 utgjorde de 75 procent av befolkningen och motsvarande siffra idag är 60 procent. Sedan 2011 är en minoritet av de barn som föds i USA ”vita” enligt officiell statistik. Republikanska presidentkandidater har vunnit vita amerikaners röster i alla val i över femtio års tid nu, men landets demografiska förändring gör att republikaner trots det får det allt svårare att vinna val.

Senaste