test
onsdag, 19 juni, 2024
onsdag, juni 19, 2024

Kinesiska läkare blev mörkare i hyn av Covid-19 behandling

Två kinesiska läkare som arbetade i Wuhan under coronakrisens värsta veckor och som själva smittades samt blev allvarligt sjuka av coronaviruset SARS-CoV-2 har nu efter snart 100 dagar vaknat upp och börjat tillfriskna. Men en märklig sidoeffekt av deras intensivvårdsbehandling kan ses på bilder av de båda – de har blivit mycket mörkare i hyn.

Doktorerna Yi Fan och Hu Weifeng, båda två 42 år gamla, vilket är långt under åldern på de riskgrupper man annars talar om, smittades av coronaviruset SARS-CoV-19 i januari när de vårdade patienter i den svårt drabbade staden Wuhan i Kina rapporterar Daily Mail. De två var kollegor med den kinesiska visselblåsaren Li Wenliang som blev känd för att ha avslöjat virusets existens för omvärlden, något han blev straffad för av den kinesiska staten. Wenliang avled sedan kort därefter, den sjunde januari, efter att själv ha insjuknat i Covid-19, enligt den kinesiska staten. Det finns flera konspirationsteorier som gör gällande att hans död var orsakad av samma stat han besvärat genom att avslöja den då rådande mörkningen av viruset. För Yi Fan och Hu Weifeng fick deras insjuknande en bättre utgång även om de båda blev allvarligt sjuka.

Behandling gav mörkare hy
Yi Fan och Hu Weifeng smittades båda två och fick sin diagnos den 18 januari och transporterades andra sjukhus, först till det sjukhus som byggts på bara en vecka av de kinesiska myndigheterna för att uteslutande behandla Covid-19 patienter, och senare till ett specialistsjukhus i en annan region.

ECMO i bruk med patientens syresatta blod synligt i slangarna. Foto: Intensiv Care Hotline

Yi Fan kopplades till en ECMO-maskin, vilken syresätter blodet utanför kroppen, i 39 dagar innan han var tillräckligt återställd för att kunna andas på egen hand.

EMCO är en avancerad hjärt- och lungmaskin där blodet syresätts utanför kroppen på patienter vars andning inte kan klaras med hjälp av respiratorer.

EMCO står för extracorporeal membrane oxygenation, på svenska extrakorporeal membranoxygenering, det vill säga syresättning utanför kroppen genom ett membran. Det är en avancerad hjärt- och lungmaskin som ger ett fullständigt utbyte av syre och koldioxid, som en konstgjord lunga. Patienter som kräver EMCO har svåra infektioner i luftvägarna och allvarlig cirkulationssvikt på hjärtat. EMCO-centrum på Karolinska hämtar patienter vid cirka 70 tillfällen om året. Det är oklart hur många ECMO maskiner som finns tillgängligt i Sverige, då Socialstyrelsen valt att sekretessbelägga uppgifterna. Men baserat på uppgifter som tidigare presenterats av olika regioner var för sig rör det sig om ett tjugotal i landet som helhet.

Hu Weifengs situation var ännu allvarligare och han blev sängliggande i totalt 99 dagar. Han har ännu en så pass försvagad hälsa att han inte kan tala mer än sporadiska ord. Även Weifeng fick ECMO-behandling i hela 45 dagar. En märklig sidoeffekt av behandlingen de genomgått är en markant mörkare hudfärg. Den mörkare hudfärgen sägs bero på skador som skett på deras lever till följd av medicinering, men vilka sorts mediciner som de administrerats är ännu okänt.

Senaste