test
måndag, 24 juni, 2024
måndag, juni 24, 2024

Snart fler flyktingar som lämnat Venezuela än Syrien

Nästan fem miljoner venezuelaner har flytt sitt hemland sedan 2015 och landet spås snart ha fler internationella flyktingar än Syrien – och över åtta miljoner 2021.

Sedan 2015 har 4,6 miljoner venezuelaner flytt sitt hemland och en ny studie av Brookings Institute uppskattar att siffran kommer växa till 6,5 miljoner under 2020. Detta kan jämföras med Syrien, där 5,7 miljoner har flytt sedan inbördeskriget började 2011.

I takt med att Syriens president Bashar al-Assad med Rysslands hjälp har lyckats återta kontrollen över allt större delar av landet har dock flyktingkrisen dämpats. Men i Venezuela ser alltså utvandringen istället ut att öka i takt på grund av den pågående samhällskollapsen med bland annat brist på mat och mediciner.

De flesta venezuelanska flyktingarna hamnar i grannländer som Colombia, Brasilien, Ecuador och Peru. Det internationella stödet för Venezuelas flyktingar motsvarar dock enbart 1 200 kronor per person, vilket kan jämföras med 14 000 kronor per person till de syriska flyktingarna.

2021 räknar Brookings Institute med att över åtta miljoner venezuelaner ska ha lämnat landet.

Senaste