söndag, 26 maj, 2024
söndag, maj 26, 2024

Soros universitet får nya miljarder – blir ”globalt”

Det kontroversiella vänsteruniversitetet CEU ska nu bli globalt, meddelar George Soros som till att börja med skjuter till 9,5 miljarder kronor för att uppfylla visionen om en global högre utbildning i linje med Soros politiska ambitioner för världen.

Motsvarande 9,5 miljarder kronor investerar valutaspekulanten, hedgefondförvaltaren och politiska aktivistmogulen George Soros i en första omgång, i ett nytt, globalt nätverk av universitet som ska lära ut “kritiskt tänkande”. Namnet på nätverket är “Open Society University Network”, åsyftandes Soros vänsterradikala aktivistnätverk Open Society som ska stå som huvudman för de nya universiteten.

Satsningen är en fortsättning på det kontroversiella universitetet “Central European University”, CEU, i Budapest – ett universitet som just nu är i full färd med att flytta sin verksamhet till Wien efter en lång konflikt med den konservativa ungerska regeringen. Och det är CEU som är förebilden när verksamheten nu utökas och sprids över världen. Enligt Soros ska det nya universitetsnätverket “förvandla CEU till något synnerligen unikt: ett universitet med globalt nätverk som möter 2000-talets krav”.

Såväl CEU som Open Society har flyttat, och håller på att flytta, sin verksamhet från Ungern sedan det ungerska parlamentet 2018 klubbade igenom en rad nya lagar i det så kallade “Stoppa Soros-paketet”, vars syfte är att motverka utländsk valpåverkan och vänsterradikal extremism, samt värna Ungerns nationella säkerhet. Open Society lämnade Budapest för Berlin och just nu håller CEU på att flytta sin verksamhet till Wien.

I Ryssland är Soros nätverk förbjudet att verka sedan slutet av 2015, med hänvisning till landets nationella säkerhet. Open Society ägs i praktiken av “Soros Fund Management”, som är en familjestftiftelse med över 200 miljarder kronor i tillgångar.

I Soros lanseringstal för det nya universitetsnätverket passade han även på att rikta skarp kritik mot Facebook, som han anser inte censurerar informationen på plattformen tillräckligt – något som Soros menar riskerar gynna Trump.

Senaste