test
måndag, 24 juni, 2024
måndag, juni 24, 2024

sjukvård

Svensk sjukvård hårt drabbad – 200 000 operationer ställs in

Den svenska vården, med en undermålig tillgång på skyddsutrustning, bristande rutiner och saknade resurser har lett till en ansträngd situation där en mycket stor...

Skriande brist på intensivvårdsplatser i Sverige

Att svenska sjukhus tvingas gå upp i stabsläge på grund av brist på personal och resurser är inte ovanligt. Om en pandemi bryter ut...

Sjukvård och invandring är viktigast för väljarna

Sjukvården fortsätter att vara den politiska fråga som svenskarna anser vara allra viktigast, rapporterar Sveriges Radio. – Sjukvården är något som berör alla, det...

Efter timmar kom ambulansen – för att köra till överfullt sjukhus

Två timmar fick Tommy Sjöbergs fru ligga på restauranggolvet i väntan på ambulans, efter att ha fallit handlöst.– Hon slog huvudet och armen visade...

Trots kapacitetsbrist – nu kommer massuppsägningar inom vården

Den svenska vården är allt mer överbelastad som en konsekvens av den snabbt växande befolkningen och de ofta mycket vårdkrävande nya invånarna. Ment trots...

Södersjukhuset ville införa avgift för våldtagna

På Södersjukhuset finns en speciell akutmottagning som erbjuder särskild vård för personer som blivit våldtagna. Den har funnits sedan 2005 och besökstrycket är högt. Enligt sjukhusledningen har det...

Massuppsägningar och avhopp från Nya Karolinska

Det började redan under bygget av det nya “supersjukhuset”, med skenande kostnader som kritiker menade var en konsekvens av finansieringsmodellen “offentlig-privat samverkan”, där privata...

Hundratals operationer inställda – flera regioner drabbade

Förutom sjukvården i Uppsala län är även är även regionerna Södermanland, Västmanland, Örebro och Dalarna drabbade. Problemet härrör från ett leverantörsbyte som skedde 1 oktober. Den nya...

Senaste