måndag, 15 april, 2024
måndag, april 15, 2024

Visegradländer vägrade tvångsinvandring – döms av EU-domstolen

Ungern, Polen och Tjeckien vägrade ta emot illegala migranter genom EU:s system med tvångsinvandring och nu har EU-domstolen dömt länderna för det. "Domstolen är mycket tydlig kring medlemsländers ansvar", säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Samtidigt förbereder nu unionens migrationskommissionär Ylva Johansson nya "asylpaket" för medlemsländerna.

Under 2015 års så kallade flyktingkris beslutade EU att 160 000 illegala migranter skulle tvångsfördelas mellan unionens medlemsländer. Men de tre visegradländerna Ungern, Polen och Tjeckien vägrade att följa beslutet med hänvisning till att migranterna riskerade underminera den nationella säkerheten.

Ett par år senare, i december 2017, drog EU-kommissionen länderna inför rätta till EU-domstolen och nu har domstolens slutgiltiga dom fallit: visegradländerna bröt mot ”EU-rätten” när de vägrade tvångsinvandringen.

”Polen, Ungern och Tjeckien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt unionsrätten genom att vägra att följa den tillfälliga mekanismen för omplacering av personer som ansöker om internationellt skydd”, skriver Europaportalen.

På grund av de tre ländernas motstånd mot tvångsinvandring ska EU:s arbete med att ta fram ett gemensamt, överstatligt, invandringssystem ha blockerats.

– Denna dom är viktig. Den refererar till dåtid men kommer att ge oss vägledning till framtiden. Domstolen är mycket tydlig kring medlemsländers ansvar, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Och just nu håller socialisten och migrationskommissionären Ylva Johansson på att ta fram ett nytt ”asylpaket” som ska presenteras inom några veckor.


Senaste