torsdag, 13 juni, 2024
torsdag, juni 13, 2024

EU:s dom mot Ungern: nödlagen fullt ut demokratisk

De ungerska nödlagarna för att bromsa smittspridning av coronaviruset fick utstå massiv kritik från liberala och socialistiska politiker, samt från västerländsk och vänstersinnad media, som menade att de skulle vara odemokratiska. Men EU-kommissionen har nu granskat lagarna och kan konstatera att de är helt i enlighet med demokratiska principer.

När det ungerska parlamentet införde en krishanteringslag för att regeringen snabbare skulle kunna agera mot smittspridning av coronaviruset så gick det vänsterliberala etablissemanget till samordnat frontalangrepp på Ungern. “Nödlagarna innebär att regeringen i praktiken kan styra hur länge den vill utan att fråga parlamentet.”, skrev nyhetsbyrån TT. “Det är nu upp till Viktor Orbán och Fidesz att ensamt bestämma när detta nödläge ska anses vara över. En del fruktar att den dagen aldrig kommer.”, hävdade Expressens krönikör Mats Larsson. Detta trots att det hela tiden har varit upp till parlamentet att när som helst avveckla lagarna igen. Ungern har heller inte varit ensamma om denna typ av undantagslagar som har införts i flertalet europeiska länder, inklusive i Sverige.

MP hävdar att Orbán kan suspendera parlamentet – kan inte förklara hur
Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren hävdade genom en video på Facebook att Ungerns premiärminister Viktor Orbán nu är en ”diktator” som ”nedmonterar” den ungerska demokratin. Exakt24 sökte parlamentarikerna men lyckades bara nå Bah Kuhnkes pressekreterare som förklarade att det handlar om att Orbán tack vare lagen nu på egen hand kan ”suspenderat parlamentet”. Exakt24 har bett om ett förtydligande om vilken lagtext som skulle göra detta möjligt, men trots löften från Miljöpartiet om att återkomma med denna information så har man inte svarat och sedan även gjort sig oanträffbara.

Den neokonservativa opinionsbildaren Anne Applebaum påstod att en statskupp hade skett i Ungern i samband med att det demokratiskt tillsatta parlamentet röstade igenom krislagarna – en åtgärd som hade stöd av cirka 90 procent av de ungerska väljarna. ”Ungern är från och med i dag en diktatur”, hävdade den liberala österrikiska toppolitikern Claudia Gamon.

EU-dom: Ungerns undantagslag är demokratisk
EU-kommissionens jurister har granskat lagarna i detalj och nu kommit med sin dom: Ungerns nödlagar uppfyller alla demokratiska krav och standarder som förväntas inom EU, rapporterar tyska Die Welt. Tidningens utrikeskorrespondent Boris Kálnoky är en av mycket få etablerade journalister som har uppmärksammat utfallet – något som han själv också påptalar på Twitter: “Ett antal respekterade medier hävdade att den ungerska nödlagen innebar att Ungern är en diktatur. EU-kommissionen informerar nu: Ingenting är fel med nödlagen. Men gensvaret i media – och officiell EU-kommunikation – är rätt lågmäld. Vad folk kommer minnas är: Ungern = diktatur.”

Senaste